top of page

Tłumaczenia pisemne 

 

Tłumaczymy teksty i dokumenty 

  • techniczne : dokumenty przetargowe, instrukcje i opisy, karty charakterystyki, projekty

  • prawnicze : umowy, akty notarialne, pełnomocnictwa, statuty, opracowania, analizy,i normy

  • reklamowe : prezentacje, broszury, informatory, katalogi, strony internetowe

  • handlowe : korespondencja handlowa, oferty, katalogi, charakterystyki produktów i usług

  • ekonomiczne : wyciągi z rejestrów, bilanse, raporty, audyty, biznesplany, kosztorysy

  • medyczne : zaświadczenia lekarskie, karty pobtu w szpitalu, wyniki badań, analizy

  • dokumenty dla osób wyjeżdżających zagranicę: zaświadczenia o niekaralności, świadectwa, metryki, dyplomy, suplementy dyplomów, świadectwa pracy

 

Wysoka jakość tłumaczenia

Wszystkie tłumaczenia są wykonywane przez sprawdzonych, doświadczonych tłumaczy - najczęściej przez tłumaczy, korektorów i specjalistów dla których język na który jest wykonywane tłumaczenie jest językiem ojczystym. Jesteśmy przekonani, że tylko taka metoda gwarantuje naprawdę wysoką jakość tłumaczenia.

 

Bezpłatna wycena

Zainteresowanym oferujemy błsykawiczną i bezpłatną wycenę tekstów i dokumentów. Każde tłumaczenie jest indywidualne i dlatego nie stosujemy sztywnego cennika tłumaczeń. Jesteśmy bardzo elastyczni, a cena raz zaakceptowana przez Klienta jest ceną ostateczną.

 

Poufność i dyskrecja

Wszystkie otrzymane przez nas materiały i dokumenty oraz warunki zlecenia są traktowane przez nas jako poufne. Nigdy nie ujawniamy osobom trzecim żadnych informacji bez uzyskania na to pisemnej zgody Klienta.

bottom of page